Alle aftaler om service og reparation hos Fix4u.dk, er underlagt nedenstående betingelser.

Vilkår & betingelser, for brug af FIX4U.DK serviceydelser:

 1. Vedrørende garanti på udførte reparationer, følger FIX4U.DK altid købeloven
 2. For optimalt reparationsforløb for begge parter, bedes kunde angive alle, for den specifikke reparation relevante oplysninger, ved indlevering af reparationer til Fix4u.dk.
 3. For bedste reparationsforløb, udfyld venligst reparationsseddel!Print, og udfyld som MINIMUM navn, MOBIL-telefonnummer, skærmlåsekode, samt hvad der ønskes repareret.
 4. Det er alene virksomhedens beslutning, hvilke opgaver der accepteres, og varigheden / reparationstiden for disse opgaver, aftales individuelt. Fix4u.dk tilstræber naturligvis at færdiggøre reparationer så hurtigt som muligt, men holder sig i denne sammenhæng fri for ansvar, eventuelle erstatningskrav som følge af overskredet reparationstid. Eventuel kompensation for overskridelse af aftalt tid, kan udmærket komme på tale, men afgøres alene af virksomheden i den specifikke situation.
 5. Husk at få kvittering / faktura med på det udførte arbejde, og gem den, for selvom Fix4u.dk oftest accepterer reklamationer uden fremvist fakturabevis, så er fakturaen stadig dit garantibevis!
 6. Alle aftaler om priser er bindende for begge parter, som angivet på www.fix4u.dk – med mindre at den aftalte opgave ændres undervejs, eller hvis resultatet afviger fra det aftalte!
 7. Fejlsøgning hos FIX4U.DK er som udgangspunkt gratis, med mindre andet oplyses / accepteres undervejs! Eksterne reparationer, er ofte underlagt et gebyr på 350,- og altid hvis tilbud afvises!
 8. Alle udførte reparationer skal betales, og afhentes senest 30 dage fra skriftlig melding Færdigmelding sker oftest SMS, til det ved reparationens påbegyndelse oplyste mobilnummer! Efter 30 dage, vil ikke afhentede reparationer blive tilskrevet 10% af reparationsbeløbet i opbevaringsgebyr pr. måned, indtil 90 dage fra melding om færdiggørelse, hvorefter enheden muligvis skrottes uden ansvar, og fakturering fastholdes!
 9. ALLE ikke udførte reparationer, altså både “ikke reparerbare enheder”, eller “af kunde afviste tilbud”, SKAL afhentes inden 14 dage efter oplysning / afvisning, eller endt / manglende kommunikation, hvorefter de skrottes uden ansvar, og evt. fakturering fastholdes!
 10. Fix4u.dk forbeholder sig ret til, at afbryde, eller afvise enhver reparation, også selvom der er indgået en aftale om reparation, og selv efter påbegyndelse, såfremt der viser sig at være uforudsete komplikationer, der i væsentlig grad ændrer karakteren af opgaven, eller forøger den for opgaven formodede arbejdsbyrde, eller anslåede timetal.
 11. Alle omkostninger for reparationer, aftalt med, og afleveret hos FIX4U.DK, men udført af eksterne virksomheder, herunder microlodning, dataredning på mobiltelefoner mv., betales til Fix4u.dk, der selv afregner ekstern leverandør!
 12. Betaling for private, kan ske via bank “straksoverførsel”, MobilPay, kreditkort, og kontant! For større beløb (over 1000,-) foretrækkes bank, eller MobilePay, mens der for småbeløb foretrækkes kontant, (da der er en del faktureringsarbejde forbundet med MobilePay, som ikke kan betale sig for småbeløb.)
 13. Betaling for erhverv, offentlige institutioner sker efter aftale. MobilePay kan/må IKKE bruges til betaling af eftersendte faktura, med kredit!