Alle aftaler der træffes om service og reparation hos Fix4u.dk, er underlagt disse vilkår og betingelser. (under udarbejdelse)

Introduktion:

Fix4u.dk er en privatejet servicevirksomhed, som primært reparerer iPhones, iPads, og computere.. Det er alene virksomhedens beslutning, hvilke opgaver der accepteres, og varigheden / reparationstiden for disse opgaver, aftales individuelt. Fix4u.dk tilstræber sig naturligvis at færdiggøre reparationer så hurtigt som muligt, men holder sig i denne sammenhæng helt fri af ansvar og eventuelle erstatningskrav som følge af overskredet reparationstid. Eventuel kompensation for overskridelse af aftalt tid, kan udmærket komme på tale, men afgøres alene af virksomheden.

Vilkår for brug at serviceydelser:

  1. Garanti på udførte reparationer følger købeloven.
  2. Husk at få din kvittering / faktura med på det udførte arbejde., og gem den, for selvom Fix4u.dk retter eventuelle reklamationer uden beviser, så er fakturaen dit garantibevis.
  3. Alle aftaler om priser er bindende for begge parter, som angivet på www.fix4u.dk – med mindre at den aftalte opgave ændres undervejs.
  4. Alle fuldførte reparationer, skal betales og afhentes senest 90 dage fra skriftlig melding (herunder en SMS, til det ved reparationens påbegyndelse oplyste mobilbnummer), om færdiggørelse, og ikke afhentede, fuldførte reparationer, vil blive faktureret og derefter skrottet, efter 90 dage fra melding om færdiggørelse, ligesom ALLE ikke udførte reparationer, altså “ikke reparerebare produkter”, eller “af kunde afviste tilbud”, SKAL afhentes inden 14 dage efter oplysning/afvisning, hvorefter de skrottes uden ansvar.
  5. Fix4u.dk forbeholder sig retten til at afbryde, eller afvise enhver reparation, også selvom der er indgået en aftale om reparetion, og selv efter påbegyndelse, såfremt der viser sig at være uforudsete komplikationer, der i væsentlig grad ændrer karakteren af opgaven, eller forøger den for opgaven formodede arbejdsbyrde, eller anslåede timetal.
  6. Alle omkostninger for reparationer udført af eksterne virksomheder, betales enten direkte til serviceyderen (kun efter forudgående aftale), eller kontant til Fix4u.dk
  7. Husk at angive relevante oplysninger, ved enhver indlevering af reparationer til Fix4u.dk. Brug eventuelt den til formålet udformede reparationsseddel, print denne ud, og skriv som MINIMUM dit navn, dine kontaktoplysninger, model, samt hvad der ønskes repareret.